Rada Rodziców

Zawieszamy zbieranie składek w ramach Rady Rodziców do końca roku kalendarzowego 2020. Składki w wysokości 30zł będą zbierane od stycznia 2021.