DYŻURY WAKACYJNE

PRZYPOMINAMY, ŻE DO DNIA 19.04.2022, DO GODZ. 20.00, NA STRONIE https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne, URUCHOMIONA JEST MOŻLIWOŚĆ LOGOWANIA SIĘ DO SYSTEMU ZAPISÓW NA DYŻURY WAKACYJNE. PO TYM TERMINIE, DZIECI NIEZAPISANE, NIE BĘDĄ MOGŁY UCZĘSZCZAĆ DO PRZEDSZKOLA W TRAKCIE TRWANIA DYŻURU.