PROGRAM

"U Cioci Gosi" Przedszkole Małgorzaty Korzeb​

Przedszkole działa w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna w większości z wyższym wykształceniem, stale rozwijająca swoją wiedzę (studia podyplomowe, szkolenia i warsztaty specjalistyczne).

Zabawy i zajęcia obejmują:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzoną przez profesjonalnie przygotowana kadrę pedagogiczną
 • edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczna, muzyczną, plastyczną i teatralną
 • rozwijanie umiejętności, mówienia, słuchania i rozumienia
 • przygotowanie do pisania i czytania

Dzieci poznają podstawowe techniki plastyczne:

 • rysowanie, malowanie, lepienie z użyciem różnych materiałów
 • tworzenie wydzieranek z papieru, cięcie nożyczkami
 • prace z wykorzystaniem klejów, piasku, kaszy, materiału przyrodniczego, waty, tkanin, itp.
 • raz w miesiącu, dodatkowo – zajęcia ceramiczne, prowadzone przez artystów rzeźbiarzy z użyciem gliny

Ponadto program obejmuje:

 • język angielski 2 razy w tygodniu, dla pozostałych
 • rytmikę z umuzykalnieniem – 2 razy w tygodniu
 • gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez fizjoterapeutę – 2 razy w tygodniu
 • po obiedzie leżakowanie w grupie najmłodszej a w pozostałych zajęcia relaksujące

Dzieci mają zapewniony:

 • pobyt na świeżym powietrzu, w tym wycieczki tematyczne po Warszawie i okolicy
 • realizację programu nauczania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat ( roczne przygotowanie przedszkolne)
 • udział w przedstawieniach teatralnych i imprezach okolicznościowych takich jak: “Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, “Jasełka”, Dzień Babci i Dziadka”, “Bal Karnawałowy”, Dzień Mamy”, “Dzień Dziecka”
 • wyjazdy do Teatru Guliwer oraz występy małych teatrów na miejscu
 • stały kontakt z literaturą dziecięcą i teatrem poprzez słuchanie baśni, wierszy, bajek oraz zabawy w teatr.

 

Nasze przedszkolaki w każdym sezonie teatralnym odwiedzają Teatr Lalek “Guliwer” (4-6 razy w roku), biorąc udział w akcji “Edukacja teatralna w nauczaniu początkowym”. Mamy możliwość zwiedzania kulis i pracowni teatralnych. Ponadto raz w miesiącu odwiedzają nas w Przedszkolu małe grupy teatralne z przedstawieniami, w których dzieci biorą czynny udział.

 • Każda grupa wiekowa przygotowuje własne przedstawienia i małe inscenizacje. Dzieci mają możliwość pokazania swoich umiejętności aktorskich przed rodzicami na takich spotkaniach jak “Jasełka”, “Dzień Babci i Dziadka”, “Dzień Mamy” “Zakończenie Roku” oraz na zabawach typu “Bal przebierańców” w karnawale.
 • Dzieci uczestniczą też w warsztatach przyrodniczych udziałem żywych zwierząt. Pozwala to poznać ich zwyczaje i czynności opiekuńcze.
 • W ramach działalności edukacyjnej przedszkola organizujemy wycieczki poza teren placówki, podczas których niejednokrotnie korzystamy z lekcji prowadzonych przez specjalistów.

Zajęcia dodatkowe na indywidualne życzenie:

 • zajęcia logopedyczne – 2 razy w tygodniu

 

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami – co gwarantuje spójne działania wychowawcze domu i przedszkola. Wobec rodziny nasze placówki przedszkolne pełnią funkcję doradczą i wspomagającą