ADAPTACJA

"U Cioci Gosi" Przedszkole Małgorzaty Korzeb​

ŁAGODNIE

W przedszkolu “U CIOCI GOSI” mamy bardzo atrakcyjny plac zabaw, który może być idealnym miejscem stopniowej adaptacji dziecka do życia przedszkolnego. W tym celu co roku w okresie wiosennym zapraszamy nowo zapisane dzieci do naszego Przedszkola, aby w towarzystwie rodziców lub opiekunów wchodziły w nowe środowisko. Efektem adaptacji małego dziecka do życia przedszkolnego jest jego gotowość do pozostania kilku godzin codziennie pod opieką personelu przedszkola i współuczestniczenie w zajęciach tam prowadzonych.

SPOKOJNIE

Okres wstępnej adaptacji ma służyć zniwelowaniu u dziecka poczucia zagubienia w nowym miejscu i lęku przed rozstaniem. Dziecko, które pozna i oswoi się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, z łatwością i już bez większego stresu wróci do nas we wrześniu. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że tego rodzaju działania sprawdzają się, a we wrześniu nowe dzieci przychodzą w znane już sobie miejsce bez stresu.